ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกสื่อการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Online
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คุณลักษณะรายวิชา


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา          
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูลชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2